Obecnie Tatralift

TATRALIFT a.s. jest czołowym producentem systemów linowych przeznaczonych do osobowego transportu linowego. Do dnia dzisiejszego spółka wprowadziła na rynek ponad 1200 produktów, które zostały zainstalowane, oprócz Republiki Słowackiej również w Republice Czeskiej, Polsce, Niemczech, Francji, na Węgrzech, w Litwie, Łotwie, Turcji, Iranie, Chinach, Rosji, Walii i Macedonii.

Spółka dysponuje systemem zarządzania jakością ISO 9001, który stosuje i którego przestrzega w pełnym zakresie na etapach projektowania, produkcji i wprowadzania wyrobów do eksploatacji.

Innowacje i właściwy rozwój nowych urządzeń jest dla spółki TATRALIFT a.s. kluczem i podstawą dla zapewnienia sobie konkurencyjności na rynku. Spółka TATRALIFT a.s. uważnie obserwuje dynamiczne zmiany w warunkach globalnego ruchu turystycznego i aktywnie reaguje na światowe trendy w tym zakresie.

Oferta produktów jest przystosowana do specyficznych wymagań i oczekiwań klientów. Spółka implementuje elementy unikalnego designu, w których łączy jakość techniczną i estetykę z naciskiem położonym na jakość produkcji.

Firma z tradycją

TATRALIFT a.s. jako marka powstała w roku 2010, ale jako przedsiębiorstwo działa na rynku już od roku 1975, kiedy to doszło do podpisania umowy licencyjnej na produkcję urządzeń przeznaczonych do osobowego transportu linowego pomiędzy firmą Pomagalski s. a. Grenóble, a TPMP Kežmarok. Na podstawie umowy licencyjnej została uruchomiona produkcja urządzeń przeznaczonych do osobowego transportu linowego.

Historia

TATRALIFT a.s. jako marka powstała w roku 2010, ale jako przedsiębiorstwo działa na rynku już od roku 1975, kiedy to doszło do podpisania umowy licencyjnej na produkcję urządzeń przeznaczonych do osobowego transportu linowego pomiędzy firmą Pomagalski s. a. Grenóble, a TPMP Kežmarok. Na podstawie umowy licencyjnej została uruchomiona produkcja urządzeń przeznaczonych do osobowego transportu linowego.