LVP Eglukalns, Łotwa, 2019

Długość trasy po stoku: 232 m
Diferencja wysokośći: 38 m
Szybkość transportowa: 2,3 m/s
Przepustowość w transporcie: 600 os/godz
Liczba zaczepow teleskopowych: 33 szt
Liczba trasowych opor: 6 szt
Moc głównego silnika: 11 kW