LVP Steckenberg, Niemcy, 2019

Długość trasy po stoku: 228 m
Diferencja wysokośći: 26 m
Średnie nachylenie trasy: 11 %
Szybkość transportowa: 2,3 m/s
Przepustowość w transporcie: 700 os/godz
Liczba zaczepow teleskopowych: 39 szt
Liczba trasowych opor: 4 szt
Moc głównego silnika: 11 kW