Tatrabob

Alpská horská dráha – horská gravitačná dráha typu TATRABOB s horskou dráhou je možné prevádzkovať počas celého roka. Trať Tatrabob je navrhnutá ako „štart-stop trať“, bez prerušenia.
Na vstupnej stanici sú k dispozícii vždy 3 vozíky pripravené na použitie. Po nastúpení cestujúceho do vozíka, cestujúci uvoľní brzdu a následne vozík prechádza na vlek. Vozík je na vleku pripojený k dopravnému lanu a pohybuje sa na vleku smerom nahor. Cestujúci smerom nadol priamo ovláda rýchlosť a vzdialenosť medzi každým vozíkom v trati.

KONTAKTUJTE NÁS

Maximálna rýchlosť vozíka: 40 km/h
Rýchlosť vozíka na vleku: max. 2 m/s
Maximálna nosnosť vozíka: 130 kg
Kapacita vozíka: 1 osoba staršia ako 10 rokov a s výškou 140 cm alebo 1 dospelá osoba s dieťaťom vo veku 5-10 rokov
Vozík je vybavený jedným 3-bodovým a jedným 2-bodovým bezpečnostným pásom
Kapacita: 300 vozíkov/hod
Maximálny sklon vleku: 55%
Výška trate nad terénom môže byť: 0,4 m – 12 m