Jura Park, Baltow, Poľsko, 2009

Dĺžka trate: 401 m
Prevýšenie: 43 m
Priemerný sklon: 10,8 %
Počet zákrut ľavotočivých: 4
Počet zákrut pravotočivých: 6
Počet skokov: 3
Maximálna rýchlosť: 40 km/h
Dĺžka dopravníka výstupište: 16 m
Dĺžka trate vleku: 110 m
Priemerný sklon: 46,5 %
Prepravná rýchlosť: 1,6 m/s
Prepravná kapacita: 300 jázd/h
Pohon: elektrický
Výkon motora: 11 kW
Dopravné lano: Ø 12 mm
Maximálna hmotnosť cestujúcich: 120 kg
Počet vozíkov: 15 ks