Tatrabob - horská gravitačná dráha

Teherán, Irán, 2012

Jura Park, Baltow, Poľsko, 2009

Les Menuires, Francúzsko, 2013

Bakuriani Village, Didveli, Gruzínsko, 2016