Tatralift

SKI BUIL EXPO

SKI BUIL EXPO

TATRALIFT ponownie na wystawie SKI BUIL EXPO

W tym roku byliśmy również reprezentowani na międzynarodowych targach SKI BUILT EXPO, które odbyły się w dniach 16-17. Wrzesień 2021 w Moskwie.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko.

pozadie za nadpisom