Tatralift

Rekonstrukcja

Rekonstrukcja

Ośrodkom, które już mają zainstalowane urządzenia TATRALIFT (TATRAPOMA) oferujemy ich rekonstrukcje i modernizację. W razie Państwa zainteresowania nasz zespół chętnie spotka się z Państwem w Waszym ośrodku narciarskim, ewentualnie w spółce TATRALIFT a.s. i przedstawi Państwu możliwe rozwiązania techniczne oraz przegląd naszego aktualnego portfolio produktów.

Przykłady:

Rekonstrukcja/zapewnienie instalacji w nowej lokalizacji

Przebudowa wyciągu narciarskiego z pływającym kołem linowym za zamocowanie stałe

Zmiana zasilania urządzeń na prąd zmienny

Tel.: +421 52 787 76 67

Email: office@tatralift.com

pozadie za nadpisom