TATRALIFT V SÚČASNOSTI

TATRALIFT a.s. je popredným výrobcom lanových systémov určených pre osobnú lanovú dopravu. K dnešnému dňu spoločnosť uviedla na trh viac ako 1200 produktov, ktoré boli nainštalované, okrem Slovenskej republiky, tiež v Českej republike, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Turecku, Iráne, Číny, Ruskej federácie , Walse a Macedónsku.

Spoločnosť disponuje systémom riadenia kvality ISO 9001, ktorý uplatňuje a dodržiava v plnom rozsahu v etapách vývoja, výroby a uvádzania produktov do prevádzky.

Inovácie a vlastný vývoj nových zariadení sú pre spoločnosť TATRALIFT a.s. kľúčovým predpokladom pre upevnenie konkurenčnej pozície. Spoločnosť TATRALIFT a.s. pozorne sleduje dynamické zmeny v podmienkach globálneho cestovného ruchu a aktívne reaguje na svetové trendy v tomto odvetví.

Ponuka produktov je prispôsobovaná špecifickým želaniam a očakávaniam zákazníkov. Spoločnosť implementuje prvky osobitého dizajnu, v ktorých kombinuje technickú kvalitu a estetiku s dôrazom na kvalitu produkcie.

SPOLOČNOSŤ S TRADÍCIOU

Naša spoločnosť sídliaca v Kežmarku na Severe Slovenska už od roku 1975 ponúka pod značkou TATRAPOMA a od roku 2010 pod obchodným názvom TATRALIFT zariadenia určenú pre osobnú lanovú dopravu zahŕňajúcu výrobu vlekov, lanových dráh i horských gravitačných dráh.

HISTÓRIA

TATRALIFT a.s. ako značka vznikla v roku 2010, no podnik pôsobí na trhu už od roku 1975, kedy došlo k podpísaniu licenčnej zmluvy o výrobe zariadení určených pre osobnú lanovú dopravu medzi Pomagalski s. a. Grenóble a TPMP Kežmarok . Na základe licenčnej zmluvy odštartovala výroba zariadení určených pre osobnú lanovú dopravu.