FAQ

Odpoveď 1.

Žiadny. Zariadenia typovo vyrábané pred rokom 2010 pod názvom Tatrapoma sú rovnaké so zariadeniami, ktoré sa vyrábajú od roku 2010 pod názvom Tatralift.

Odpoveď 2.

Pre vypracovanie orientačnej cenovej ponuky sú potrebné nasledujúce informácie: typ zariadenia (lyžiarsky vlek, lanová dráha), dĺžka a výškové prevýšenie zariadenia, maximálna prepravná kapacita.

Odpoveď 4.

Po technickom posúdení požiadaviek je možné ponúknuť alternatívny náhradný diel.