Tatralift

Tatrabob – horská dráha

Alpská horská dráha TATRABOB je horská gravitačná dráha, ktorú je možné prevádzkovať počas celého roka. Trať Tatrabob je navrhnutá ako „štart-stop trať“ bez prerušenia.

Na vstupnej stanici sú k dispozícii vždy 3 vozíky pripravené na použitie. Po nastúpení cestujúceho do vozíka, cestujúci uvoľní brzdu a následne vozík prechádza na vlek. Vozík je na vleku pripojený k dopravnému lanu a pohybuje sa na vleku smerom nahor. Cestujúci smerom nadol priamo ovláda rýchlosť a vzdialenosť medzi každým vozíkom v trati. Vozík je vybavený jedným 3-bodovým a jedným 2-bodovým bezpečnostným pásom.

Maximálna rýchlosť vozíka 40 km/h
Rýchlosť vozíka na vleku max. 2 m/s
Maximálna nosnosť vozíka 130 kg
Kapacita vozíka 1 osoba staršia ako 10 rokov a s výškou 140 cm alebo 1 dospelá osoba s dieťaťom vo veku 5-10 rokov.
Prepravná kapacita 300 vozíkov/hod
Maximálny sklon vleku 55 %
Výška trate nad terénom 0,4 m – 12 m
pozadie za nadpisom